BIM/Digitalisering - Consto

BIM/Digitalisering

For Consto handler BIM om samhandling, tverrfaglighet, koordinering, åpenhet og en involverende byggeprosess – fra plan til ferdigstilt prosjekt.

Et BIM-prosjekt i Consto defineres som et prosjekt der «modellen er den sentrale informasjonsbasen i prosjektet og at all prosjektering gjøres i modellen».
Prosjekteringsprosessen skal være godt beskrevet og planlagt og det er fokus på god samhandling mellom de prosjekterende.

Constos Digitale BIM-modell har disse aktiviteter i prosjekt-gjennomføringen:

Samler – Bearbeider – Kontrollerer – Planlegger – Analyserer – Visualiserer

 • Vi samler all informasjon på et sted.
 • Vi skaper informasjon tidligere i prosjektet.
 • Vi jobber integrert og tverrfaglig
 • Vi bearbeider modeller for egen verdi.
 • Vi kalkulerer ut fra modeller.
 • Vi kontrollerer modeller for kollisjoner og avvik.
 • Vi planlegger ut fra modeller ved 4D simulering.
 • Vi utarbeider riggplaner ved bruk av BIM-modeller.
 • Vi benytter digitale kart for å ta ut gravemengder, riggplanlegging og logistikk.
 • Vi analysere sol-skygge studier og energi beregninger fra digitale BIM-modeller.
 • Vi visualiserer ved hjelp av modeller i film og bilder (virtuell opplevelse).
 • Vi utnytter modell på byggeplass med digitale feltverktøy og BIM kiosker.

Se beskrivende film:

 


Internt program for opplæring i Solibri gjennom Consto skolen

Consto har et egenutviklet opplæringsopplegg for å kvalifisere og oppdatere ansatte.

Consto skolen har heldagskurs i Solibri der tema er:

 • Basic grunnkurs av Solibri Model Checker
 • Kollisjonskontroller ved bruk av regler, lage ulike rapporter etc.
 • Mengdeuttak ved bruk av egne interne mengderegler, lage egne mengdeoppsett, lage
  rapporter i excel fra mengdeuttak +++

Vi har utarbeidet kurshefter og hurtigmanualer i Solibri. Heftene ivaretar Basic bruk av Solbri Model Viewer. For de som benytter Solbri Model Checker ivaretar også heftene hvordan man utfører mengdeuttak og kollisjonskontroller fra IFC modeller trinn for trinn. Det er også utarbeidet egne mengdeuttak og kollisjonsregler.


Digitalisering

«Consto arbeider kontinuerlig med å utvikle digitale verktøy og hjelpemidler for å effektivisere byggeprosessen. Digitalisering forutsetter åpenhet i alle ledd, og vilje til å dele kunnskap for å optimalisere løsninger som gir prosjektet merverdi.»

Utviklingssjef BIM & Digitalisering, Stig Johansen