Alexander Korssund – geologen som er anleggsleder på boligprosjekt

Sivilingeniøren, Alexander Korssund (30) er anleggsleder på det som må være ett av de flotteste boligprosjekter i Nord-Norge, Bjerkaker sjøpark med panoramautsikt over innseilingen til Tromsø!

Alexander, som er oppvokst i Odda, har en mastergrad i Geologi , fra NTNU i 2012.  Ferdig utdannet skaffet han seg en god og variert karriere i anleggsselskapet, Implenia, og var med på flere store vei- og kraftanleggs-prosjekter på Vestlandet, Aust-Agder og Gudbrandsdalen.

Siden 1. januar 2017 har Alexander Korssund vært ansatt som prosjektleder i Consto Anlegg Nord. Første oppdrag som prosjektleder på Nord-Tromsøya høydebasseng. Deretter ble han bedt om å ta jobben som anleggsleder på et boligprosjekt – og geologen hadde ingen problemer med overgangen.

– Det går veldig greit. Uansett handler det om å planlegge og gjennomføre, sier Alexander.

Pendling ble vanskeligere
– Jeg var pendler til Molde i fem år før jeg kom til Consto, og det fungerte i utgangspunktet utmerket. Utfordringen kom da vi fikk barn, og jeg måtte forlate familien hver uke, sier Alexander. – Da jeg ble tilbudt jobb i Consto, ble vi enige om å satse alt på denne muligheten. Kort sagt, vi flyttet alle fire til Tromsø, og det har vi ikke angret på, sier Alexander med et stort smil.

Bygg og anlegg samarbeider
Alexander er nå anleggsleder på boligprosjektet Bjerkaker sjøpark, et internt samarbeidsprosjekt mellom bygg- og anleggsvirksomheten i Consto. Boligprosjektet vil ferdig utbygd består av 340 leiligheter. Consto har i januar 2018 sikret seg to av byggetrinnene i prosjektet som utføres for søsterselskapet, Barlindhaug Eiendom AS og Miliarium Bolig AS.

– Hvordan er arbeidsdagen?
Alexander tenker seg om og svarer: – Dette er et stort og komplekst prosjekt med mange tekniske utfordringer. Prosjektledelsen er et godt samkjørt team. Resepten for effektiv prosjektledelse er å sikre god flyt i produksjonen. Det oppnår vi gjennom å bruke Lean-metodikk og taktplanlegging.

Vi bruker mye tid på planlegging av arbeidsoperasjoner og leveranser av materialer og utstyr. Alle i teamet må kjenne sitt ansvarsområde og arbeidsoppgaver, da funker det, svarer Alexander.

– Hva med interesser utover jobben?
– Jeg prøver å holde meg så aktiv som mulig i en hektisk hverdag. Her i Tromsø er det jo fantastiske muligheter både sommer som vinter, til å dyrke mine interesser – kajakkpadling, skigåing og trening. Men jeg må være så ærlig å si at det meste av fritiden bruker jeg med glede på familien, for det er mye logistikk rundt en to-åring og en 6 måneder gammel baby, utdyper en stolt pappa, Alexander.

– Hva tenker du om fremtiden?
– Jeg ser veldig positivt på fremtiden i Consto. Som anleggsmann i bunnen er det selvsagt ekstra motiverende at Consto også satser fullt på å utvikle anleggsvirksomheten i konsernet.  Jeg synes det er spesielt inspirerende og lærerikt å samarbeide med kolleger i bygg-divisjonen som jeg gjør nå. Har stor tro på å dyrke synergiene mellom bygg og anlegg. Ved å sette sammen team med ulik kompetanse og erfaringer, så får en frem det beste i prosjektene. Jeg har stor tro på tverrfaglig samarbeid, sier geolog og anleggsleder, Alexander Korssund, og forsvinner inn på byggeplassen.