Consto valgt til forprosjekt for Sundebygget i Ålesund

Consto Midt-Norge og Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) har signert avtale om forprosjekt for nytt studentbygg og nye studentboliger i Ålesund.

Sundebygget er et samarbeidsprosjekt mellom Brødr. Sunde AS, NTNU, Ålesund kommune og Sit. Det nye bygget skal inngå i en større campusutbygging ved NTNU i Ålesund, ca. 5 kilometer øst for sentrum. Bygget er på totalt 4 902 kvadratmeter og skal romme et studenthus med innovasjonshub, treningssenter, konsertscene/studenthus, kaffebar, kontorer og møtefasiliteter i de tre første etasjene. Over dette planlegges 84 studentboliger med felles kjøkken i hver etasje.

Konkurransegrunnlaget ble utarbeidet av Multiconsult, Lusparken arkitekter og 3RW arkitekter, og Consto har valgt å ta med seg disse i den videre prosessen. Samspillsfasen startet i forrige uke og skal pågå fram til uke 6 i 2020. Byggestart er planlagt i uke 16 2020, med ferdigstillelse i uke 43 2021.

– Vi er veldig glade for å ha vunnet dette forprosjektet. Nå skal vi i fellesskap optimalisere og videreutvikle byggherrens konsept innenfor prosjektets rammer. Vi ser frem til et godt samspill med alle parter, sier daglig leder i Consto Midt-Norge, Jomar Grøtan.

Formålet med samspillsfasen er å sikre at man kommer innenfor målpris både for studentboligene og studentbygget.

For studentboligene vil det bli vurdert ulike tekniske løsninger for å nå ambisjonen om et nullutslippsbygg i henhold til ZEB-0 (minus) EQ, det vil si at løsninger som bidrar til svært lavt energibehov og lave klimabelastninger vil bli vurdert (solceller, solfangere, bruk av gråvann etc.).

Studentbygg Ålesund

 Consto Midt-Norge er et selskap i det landsdekkende bygg- og anleggskonsernet Consto. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har i nærmere 1000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.