Consto skal bygge helsehus for OBOS på Lambertseter. OBOS har sendt ut følgende pressemelding:

Nå bygger OBOS helsehus på Lambertseter

OBOS har gitt Consto oppdraget med å bygge nytt helsehus på Lambertseter. Helsehuset på Lambertseter omfatter et påbygg på 2000 kvadratmeter øverst på taket av parkeringshuset til Lambertseter Senter.

– Det er en viktig del av OBOS’ satsning på Lambertseter som område for mennesker i alle livsfaser og en god måte å møte lokalbefolkningens framtidige behov, sier Geir A. Fredriksen, prosjektleder i OBOS Eiendom.

Det nye helsehuset vil samle tannleger, fysioterapeuter og leger som flytter fra den gamle delen av senteret. I tillegg vil det komme noen nye tilskudd, men disse er ikke helt avklart enda.

Frigjør plass til leiligheter og forretninger mot t-banen

Helsehuset blir en viktig del av utviklingen av Lambertseter Senter. Samtidig vil det frigjøre tomteplass for det kommende nye forretnings- og leilighetsbygget mot t-banen. Her skal OBOS blant annet bygge boliger for eldre sammen med Diakonhjemmet.

– Det nye helsehuset får en naturlig tilknytning til Lambertseter Senter med felles inngang mot eksisterende rullebåndshus og heiser. Bygget vil ikke bli høyere enn eksisterende heishus som står der i dag, forteller Fredriksen.

Constos første oppdrag for OBOS

Det er Consto-konsernets datterselskap Consto Eide som skal utføre oppdraget for OBOS. Consto er et av Norges ledende entreprenørkonsern med virksomheter på Svalbard, Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har nærmere 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.

– Dette blir det første oppdraget Consto gjør sammen med OBOS og vi er meget glade for å ha dem med på laget. Consto har fokus på samfunnsansvar og bygging som skaper et trygt, effektivt og godt samfunn. Dette er verdier vi mener henger godt sammen med OBOS’ egne verdier, sier Fredriksen.

Vi er svært takknemlig for tilliten OBOS har gitt oss, og vi ser frem til et godt samarbeid med en solid aktør som tar sitt samfunnsansvar på alvor, sier Jørn Bogen, daglig leder i Consto Eide. Byggestart for helsehuset var 1. september og skal etter planen stå ferdig i oktober 2020.

 

Helsehus på Lambertsenter