Nyutdannet og sommerjobb 2020

Anlegg:

Nyutannet 2020

Consto Anlegg AS

Sommerjobb 2020

Consto Anlegg AS

Bygg:

Nyutdannet 2020

Consto Nord AS

Consto Midt-Norge AS

Consto SFJ AS

Consto Eide AS

Consto Øst AS

Consto Bergen AS

Consto Sør AS

Sommerjobb 2020

Consto Nord AS

Consto Midt-Norge AS

Consto SFJ AS

Consto Eide AS

Consto Øst AS

Consto Bergen AS

Consto Sør AS

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. For at vår rekrutteringsprosess skal bli så effektiv som mulig ber vi deg benytte link til vår jobbportal og fylle ut alle data vi etterspør. Du må velge om du skal søke jobb i Consto Bygg eller Consto Anlegg.

Utvelgelse og intervjuer vil foregå i perioden 15 februar til 15 mars. Hele prosessen avsluttes innen påske.