Ny samarbeidsavtale mellom Selvaag Bolig og Consto

Selvaag Bolig ASA og Consto viderefører sitt gode samarbeid og har inngått samarbeidsavtale om utvikling av et nytt boligprosjekt i Oslo.

Avtalen omfatter utvikling av 180 boliger i Lørenvangen 22 på Løren i Oslo.

– Ambisjonen vår er å optimalisere prosjektet i en tidlig fase sammen med entreprenørens prosjektteam, sier konserndirektør Øystein Klungland i Selvaag Bolig.

Consto sikret seg i 2018 oppdraget å bygge Trevarefabrikken på ca. 150 leiligheter i Strømmen for Selvaag Bolig, en totalentreprisekontrakt på ca. 250 millioner kroner eks mva. Klungland fremhever at erfaringene fra dette prosjektet dannet grunnlaget for samarbeidsavtalen på Løren.

Det er Consto-konsernets selskap i Lillestrøm, Consto Eide, som har inngått samarbeidsavtalen. Daglig leder Jørn Bogen i Consto Eide ser frem til å videreføre samarbeidet med Selvaag Bolig.

– Vi tar det som en tillitserklæring at Selvaag Bolig nå vil ha oss med i en så tidlig fase for prosjektet på Løren. Jeg mener at dette er den mest effektive modellen for utvikling av markedstilpassede og produksjonsvennlige boliger, sier Jørn Bogen.

Consto Eide er et datterselskap i Consto, et av landets største bygg- og anleggskonsern. Constos datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har nærmere 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor i Norge er i Tromsø, hovedkontor i Sverige er i Karlstad.