Nordkraft AS

Nytt adminisatrsjonsbygg for Nordkraft AS i Tekonlogibyen i Narvik