Kirkeparken parkering

Parkeringsanlegg i Hammerfest over to etasjer med totalt 230 p-plasser