A-fløya Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Komplett sykehus somomfatter laboratorie-medisin, operasjonsvirksomhet og enestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking.

Totalentreprise. Kontraktssum kr 700 mill.