A-fløya Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

Komplett sykehus som omfatter laboratoriemedisin, operasjonssaler og anestesi, fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk tilbud, poliklinikker og blodprøvetaking.

Totalentreprise. Kontraktssum kr 700 mill.
Passivhusstandard/Klasse A.