Amfi Moa Syd, Ålesund

Totalentreprise (under bygging). Utvidelse av Norges tredje største kjøpesenter, Amfi Moa. Nybygg totalt: Kjøpesenter og kino 19.373 m2BTA, Kontor: 5.674 m2 BTA, Parkeringsarealer: 12.300 m2. Gangbro som forbinder nytt bygg med eksisterende forretningssenter Amfi Moa Øst: 702 m2. A