Bjerkaker sjøpark, Tromsø

I juni 2017 startet 1. byggetrinn for Bjerkaker Sjøpark på Lanes i Tromsø. Ferdig utbygd består prosjektet av 340 leiligheter med et samlet bruttoareal (BTA) på 35.277 m2.

Totalentreprise.
Blokk C: 72 leiligheter, 148,5 mill. kr. – Blokk B: 50 leiligheter 102 mill. kr – Blokk E: 28 leiligheter, 74 mill. kr – VA og infrastruktur: 13,8 mill. kr