Buvik skole, Skaun kommune Trøndelag

Utvidelse av Buvik barneskole med nybygg og rehabilitering av eksisterende skolebygg. Oppdrag vunnet etter pris- og designkonkurranse. Totalentreprenør med ansvar for prosjekteringsgruppe, bygging og koordinering av all utførelse. Prosjektet er utarbeidet i en «designbuilt» konkurranse, og videreutviklet i en samspillsfase med brukere og rådgivergruppe fra februar til juni 2015. Kontraktssum 85 mill. kr

Rivning av et mindre skolebygg.
Nybygg for trinn 4.-7, totalt 3200m2 koblet sammen med eksisterende bygg via forbindelsesgang.
Nybygget inkluderer også administrasjonsdel, bibliotek, personalrom, naturfag og et amfi.
I prosjektet inngår også stort utomhusområde for skolen og en parkeringsplass, samt rehabilitering av eksisterende bygg.

Prosjektet ble overlevert til kommunen før avtalt tid, til avtalt kostnad.