COOP Digernes, Skodje kommune, Sunnmøre.

Coop OBS Bygg-butikken: 2.593 m2 + «Drive in»: 3.990 m2. Coop Extra-butikken: 1.795 m2. I tillegg kommer tekniske rom på 173 m2, plassert over varemottaket. Utomhus-areal med kundeparkering, utelager trelast, samt inngjerding etc. Det skal også etableres adkomst-veg rundt nabotomten der et bygg på 3.500 m2 er planlagt. Totalentreprise 73,5 mill. kroner eks. mva.