Elvesletta boliger, Svalbard

Consto Svalbard AS skal bygge to boligblokker, 30 leiligheter. Blokk A er ferdig, Blokk B overleveres i juli 2019.