Familiens hus – helsebygg i Lonevåg Osterøy

Consto Bergen har inngått avtale med Osterøy kommune om bygging av helsehuset, «Familiens hus», i tettstedet Lonevåg på Osterøy.

Kontraktsummen er på ca. 35 millioner kroner eks. mva. og bruttoarealet er på cirka 2.100 m2, fordelt på to etasjer. Familiens hus skal romme en rekke ulike offentlige tjenester; hjemmesykepleie, barnevern, PPT, fastlege, legevakt og helsesøster.