Finneidfjord barnehage, Hemnes i Nordland

Finneidfjord Barnehage tatt i bruk 1. desember 2017

Prosjektet omfattet bygging av barnehage på 380 m2 inne i eksisterende samfunnshus
som fra før av var planlagt som fremtidig basseng. Barnehage med fellesarealer,
oppholdsrom, vognrom, div. våtrom, kontor og administrativ del. Opparbeidelse av
utearealer var også en del av kontrakten.