Gaukom høydebasseng, Raufoss

Totalentreprise. Kontraktsum 5,3 mill. kr eks. mva. Grunn- og betongarbeider. To GUP-tanker á 250 m3 med tilhørende ventilkammer, inkl. tekniske installasjoner, pumper og ventiler.