Høgenheitunnelen Bamle i Telemark

Hovedentreprise med kontraktssum 47,5 mill. kr eks mva. Totalrehabiliering. Utskifting av all teknisk utrustning (nytt el-anlegg og overvåkningskamera). Alt sikkerhetsutstyr er skiftet ut. Senkning av kjørebane og system for overvann og drenering er oppgradert. Tunnelveggene er sikret. Vann- og frostsikring utbedret.