Holstneset boliger, Harstad

Totalentreprise.. 1. byggetrinn med 55 leiligheter, fra 35 til 137 m2, på Holstneset i Harstad. Boligblokken har ti etasjer med parkering i de to nederste etasjer. BTA 6.900m2, Leilighetene. Ferdig utbygd vil feltet bestå av 125 leiligheter. 153 mill. kroner eks mva.