Hovlitunet, Søndre Land kommune

Consto Eide AS bygger 18 geriatrileiligheter, 32 leiligheter tilrettelagt for demente beboere, 16 institusjonsplasser og 24 plasser definert som behandlende enhet i Hov, Søndre Land kommune.

Lenke til pressemelding