Jessheim Hageby, Jessheim Akershus

98 leiligheter fordelt på tre blokker, felles parkeringskjeller og utomhusanlegg. To av blokkene har fem etasjer, mens den tredje blokken er på syv etasjer. I høyblokkens 1. etasje ligger en Jokerbutikk (prosjektets eneste næringsareal). P-kjeller m/direkte heisatkomst til alle etasjene, 98 parkeringsplasser. Utomhusarealet er opparbeidet med lekeplasser, benker og et cirka 450 kvadratmeter stort vannspeil.

Felles parkeringskjeller og utomhusanlegg.

Totalentreprise. Kontraktssum kr 175 mill.