Kirkealleen Byggetrinn 2, Slemmestad, Røyken kommune

Byggetrinn 2 omfatter 44 leiligheter i to blokker, p-kjeller og utomhus.