Kræmer Brygge Bolig

96 leiligheter i 2 boligblokker med felles parkeringsanlegg i underetasje