Kræmer Brygge Næring

Forretningsbygg på Stakkevollveien i Tromsø. Bygg på 9500 kvm over 3 etasjer med butikk og kontorer. Under bygget er det 3000 kvm parkeringsarealer.