Lovisenberg Diakonale sykehus Adm.bygg (Bygg A)

Kontorbygg i 5 etasjer. Bygget utført i Energiklasse B. Kulvertforbindelse mellom nybygg og eksisterende sykehus/85 meter lang og 4,6 meter bred som forbinder bygg A og B med eksisterende sykehus. Det er også etablert to båreheiser i den eksisterende sykehusbygningen fra 1930. Her ble heis-sjakter prefabrikkert i stål og heist ned igjennom taket.