Lovisenberg sykehus – bygg for psykisk helsevern (Bygg B), Oslo

Bygg for psykisk helsevern (bygg B) med 96 sengeposter fordelt på skjermet og åpen avdelinger. - Kontorlokaler, sikret uteområde, UVI laboratorium og vaktrom. 9 etasjer (2 underetasjer). Energiklasse B. Totalentreprise. Kontraktsum 340 mill. kr eks. mva. (400 mill. kr inkl. brukertilpasninger).