Malmporten handelspark og Extra Bygg, Narvik

Prosjektet er lokalisert midt i Narvik sentrum på den tidligere utskipningstomten til LKAB for malm fra Kiruna. Første butikkåpning i mai 2018, deretter trinnvis overlevering av butikker med ca. to måneders mellomrom frem til siste butikk åpner i januar 2019. Utomhus-arealene ferdigstilles innen juni 2019. Prosjektets hovedtall: Malmporten Handelspark: Forretningsareal 5.355 m2 og utomhus areal ca. 6.000 m2. Extra Bygg: Forretningsareal 5. 684m2 og utomhusareal ca. 7.500 m2.