Narvik Rådhus

Totalrehabilitering av rådhuset.

To etasjer under bakken og ni etasjer over bakken. 200 kontorarbeidsplasser, kantine og bystyresal. Fasade er vernet og skal tilbakeføres til opprinnelig fasadeuttrykk.

Totalentreprise. Kontraktssum kr 134 mill.