Nord-Tromsøya høydebasseng

Delentreprise. Kontraktsum 94,9 mill. kr eks mva. (Consto Anlegg Nord er adm. side-entreprenør). Høydebassenget har et volum for 20.000m3 vann. Bassenget sprenget delvis inn i fjell. Uttak av ca. 40.000 m3 fast fjell. Bassenget utføret i plass-støpt betong og delvis overfylt for å få overflaten til å flukte med terrenget rundt. 6.000 m3 betong.