Ny adkomst til havne- og industriområdet Breivika i Tromsø

Hovedentreprise. Kontraktsum 75,7 mill. kr eks. mva. Kontrakten omfatter å bygge ny firefelts vei, rundkjøring, sykkelvei og fortau, nord for sykehuset i Breivika i Tromsø. Siktemålet er å bedre adkomsten til havnen i Breivika, et knutepunkt for transport i nord, som er sentralt for næringsutviklingen i området.