Nye boligprosjekt i Oksebakken på Bremnes i Bodø

Prosjektet omfatter grunnarbeider inkludert vann og avløpsanlegg for 14 boliger, et lekeareal og ca. 130 meter vegbygging internt i boligfeltet. Oppstart vil skje i løpet av senvinter/vår 2020.

Lenke til pressemelding