Øvreveien Terrasse, Bardufoss

Boligprosjektet har 32 leiligheter i fire etasjer, samt parkeringskjeller, og ble overlevert etter 16 måneders byggetid.

Stort felles terrasseområde på bakside over parkeringskjeller. Opparbeidelse av utearealer med plen, kantstein, belegningsstein og asfalt.