Parkodden, Strømmen

166 leiligheter fordelt på fire blokker. 1. byggetrinn: 89 leiligheter (41,5 – 144 m2) fordelt på fire bygg. Innflytting mai 2018. 2. byggetrinn: 77 leiligheter fordelt på tre bygg. Felles p-kjeller, næring og utomhus-anlegg.

Felles parkeringskjeller, næring og utomhusanlegg.

Totalentreprise. Kontraktssum kr 320 mill.