Rica Narvik

Hotell med 150 rom i Narvik sentrum. Et monumentalt bygg på 17 etasjer hvor stål, betong og glass er det dominerende materialet. Prosjektet ble gjennomført i et arbeidsfellesskap mellom Consto og NCC.