Settefiskeanlegg på land, Rogaland fylke

Consto Anlegg Sør skal utføre grunnarbeider i forbindelse med utvidelse av eksisterende settefiskanlegg på land.