Sluken Høydebasseng

Totalentreprise. Kontraktsum 5,4 mill. kr eks. mva. Grunn- og betongarbeider. Høydebasseng med 400 m2 vannvolum og ventil- hus i bakken (betong) og overbygg over bakken(tømmer bygg). Basseng er type Brimer basseng med 12 m i diameter og 4 m høyt.