Sola Arena

Consto bygger Norges første innendørs velodrombane, Sola Arena, i Sola kommune, like ved hovedveien til Stavanger Lufthavn. Anlegget skal eies av kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg.

Kontrakten er på ca. 200 millioner kroner eks mva. med antatt byggestart i juni 2018 og overlevering årsskiftet 2019/20. Oppdragsgiver er Folkehallene IKS,  et interkommunalt selskap eid av Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg kommune.  Selskapet etablerer flere idrettshaller i regionen.
Prosjektet ble vunnet i en «design and build» – konkurranse med et tett samarbeid med arkitektkontoret, Trollvegg Arkitektstudio AS, i Kristiansand.
Signalbygg  med mange funksjoner
Sola Arena rommer mer enn Norges første innendørs velodrombane. I tillegg blir det turnhall, samt en såkalt flerbruks-spilleflate (mulighet for håndball, volleyball, badminton, innebandy mm). 
Elegant konstruksjon
Bygget oppføres med betong/stål i bærekonstruksjoner og med Treleddbuer i limtre som takdragere. Dragerne har et spenn på opp mot 80 meter, og leveres av Aanesland Limtre. Publikumskapasitet ca. 2.500 tilskuere.