Sola rådhus

Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8 600 m2. Fløy B, ca. 3 300 m2 av det eksisterende rådhuset, skal totalrehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 m2 med plass til 162 biler. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen.