Tangenlia Omsorgsboliger

Nybygg, 16 kommunale omsorgsleiligheter med felles stuer/møteplasser, felles kjøkken, trimrom, bad, skyllerom og personalrom. Prosjektet ligger inntil eksisterende sykehjem. Dette innebar tett dialog og samspill med personalet og brukere gjennom planleggings- og byggefasen.