Thon Hotell Kirkenes

Thon Hotel Kirkenes er et Conference-hotell med 144 rom, seks møterom og en samlet kapasitet på 350 konferanse-deltakere.

Hotellet er bygget på en betongelementkai som hviler på friksjonspeler i Kirkenes havn.