Universitetet i Nordland Byggetrinn 6A

UiN 6A, Bodø. - et kontor og administrasjonsbygg for Nord Universitet på Mørkved i Bodø. Totalentreprise med kontraktsum 83,5 mill. kr eks mva.

Administrasjonsbygget i tre etasjer pluss kjeller, er tilpasset øvrig bygg på campus. Det er lagt stor vekt på utforming og miljømessige løsninger. Bærekonstruksjonen består av stålsøyler, dragere, heis- og trappehus er utført i betong. Klimavegger er trekonstruksjon med utvendig kledning av glass og aluminiums kassetter.  Kontorlokaler er i all hovedsak  åpne kontorlandskap, med systemvegger mot stillerom.
Prosjektet var del av Statsbyggs innføring av Lean i sine prosjekter.

Miljø og energiløsninger
Bygget er oppført som passivhus i energiklasse A. Oppvarmingen skjer med bergvarme. Det er boret 8 brønner. Kontorbygget har grønt tak – yttertaket er tekket med sedum som isolerer mot varmeavgivelse og overoppheting. Sedumtaket har også en lyddempende effekt.