Workinntoppen boliger, Tromsø

240 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn med 7 boligblokker.

Opsjon på 200 leiligheter og 7 blokker. Totalentreprise. Kontraktssum kr 500 mill.