Gå til innhold

Fylkesvei 17 Østvik – Beistadsundet

2,4 km ny fylkesvei.

Samarbeid mellom Consto Midt-Norge AS og Consto Anlegg Nord AS om bygging av 2,4 km ny fylkesvei (fv.17) mellom Østvik og Beistadsundet i Trøndelag.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Anlegg Nord AS
Byggherre Statens vegvesen Region midt
Kontraktssum ekskl. mva MNOK 90
Ferdigstilt 2019