Gå til innhold

Molde politistasjon

Tilbygg og ombygging av politistasjonen i Molde

Prosjektet er todelt, hvorav første del består i etablering av et nytt tilbygg som en forlengelse av eksisterende politistasjon. Andre del er ombygging av eksisterende bygningsmasse.

Status Ferdigstilt
Entreprenør Consto Midt-Norge AS
Byggherre Strandgata 2 AS
Areal 3 800 m2
Kontraktssum MNOK 36 ekskl. mva
Ferdigstilt 2015