Gå til innhold

Buvik skole, Skaun kommune Trøndelag

Firmaets rolle og oppgaver i prosjektet
Totalentreprenør med ansvar for prosjekteringsgruppe,
bygging og koordinering av all utførelse.
Prosjektet er utarbeidet i en «designbuilt» konkurranse,
og videreutviklet i en samspillsfase med brukere og rådgivergruppe fra februar til juni 2015.

Kontraktssum 85 mill. kr

Kortfattet beskrivelse av prosjektet:
Rivning av et mindre skolebygg.
Nybygg for trinn 4.-7, totalt 3200m2 koblet sammen med eksisterende bygg via forbindelsesgang.
Nybygget inkluderer også administrasjonsdel, bibliotek, personalrom, naturfag og et amfi.
I prosjektet inngår også stort utomhusområde for skolen og en parkeringsplass, samt rehabilitering av eksisterende bygg.

Prosjektet ble overlevert til kommunen før avtalt tid, til avtalt kostnad.

  • Publisert: 23. oktober 2017
  • Kategorier: Nyheter