Gå til innhold

Bærekraft

Vårt engasjement for bærekraft handler om miljø, sosiale forhold og etisk forretningspraksis.

For Consto handler det om å redusere vår påvirkning på miljøet, god samhandling med våre samarbeidspartnere og kolleger, og at vårt arbeid utføres i tråd med våre etiske retningslinjer.

Slik jobber Consto med bærekraft:

Bærekraftsrapport

Consto har utarbeidet en ESG-rapport for konsernet

Bærekraftsrapport

Vårt grønne konsept

Consto tenker bærekraft i alle faser av et prosjekt

Vårt grønne konsept

Klima og miljø

Slik jobber vi for å redusere vårt klimafotavtrykk

Klima og miljø

Consto og bærekraftsmålene

Consto har sluttet seg til FNs mål for bærekraftig utvikling

Consto og bærekraftsmålene

ISO-sertifisering

Consto er ISO-sertifisert innenfor miljøledelse og kvalitetsledelse

ISO-sertifisering

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

HMS

Visjon, verdier og etikk

Veiledninger og føringer for oss som jobber i Consto

Verdier og Etikk

Mangfold og inkludering

Det handler om å ivareta våre medarbeidere

Mangfold og inkludering

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven