Gå til innhold

Bærekraft

Norge har forpliktet seg til FNs bærekraftmål som skal være oppnådd innen 2030. I Consto har vi tatt inn over oss at vi tilhører en bransje som må bidra til det grønne skiftet.

Vi har derfor innlemmet noen av bærekraftmålene i det vi kaller for Constos grønne konsept, som beskriver hvordan vi jobber målrettet med bærekraftige løsninger i alle ledd.

Slik jobber Consto med bærekraft:

Bærekraftsrapport

Consto har utarbeidet en ESG-rapport for konsernet

Bærekraftsrapport

Vårt grønne konsept

Consto tenker bærekraft i alle faser av et prosjekt

Vårt grønne konsept

Klima og miljø

Slik jobber vi for å redusere vårt klimafotavtrykk

Klima og miljø

Consto og bærekraftsmålene

Consto har sluttet seg til FNs mål for bærekraftig utvikling

Consto og bærekraftsmålene

ISO-sertifisering

Consto er ISO-sertifisert innenfor miljøledelse og kvalitetsledelse

ISO-sertifisering

HMS

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

HMS

Visjon, verdier og etikk

Veiledninger og føringer for oss som jobber i Consto

Verdier og Etikk

Mangfold og inkludering

Det handler om å ivareta våre medarbeidere

Mangfold og inkludering

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven