Nøkkeltall 2016

4,002

milliarder kr i omsetning

161,0

millioner kr i resultat før skatt

720

ansatte i Norge og Sverige

Prosjekter

| Se alle