Gå til innhold

Fakturainformasjon

Alle fakturaer bes merkes med prosjektnummer (kun tall) under «deres ref».

Elektronisk fakturering til Consto

Til våre leverandører fakturering Consto Konsern

En EHF faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottakers økonomisystem.

Consto ønsker å motta alle fakturaer som EHF. Våre selskaper er registrert i ELMA-registeret, med følgende organisasjonsnumre:

Bygg

Anlegg

Fakturaadresse:

«Navn på Consto-selskap»

Postboks 6154

9291 Tromsø

Faktura per e-post

Vi kan også motta faktura per e-post. Våre selskaper har felles e-postadresse: faktura@consto.no, den er KUN for registrering av faktura.

Faktura må sendes i PDF-format, det er viktig at dere sender faktura og vedlegg i samme PDF-fil. Linker til PDF-filer blir ikke registrert som faktura.

Spørsmål og andre fakturahenvendelser sendes til økonomiavdelingen: regnskap@consto.no