Gå til innhold

Skal bygge for Forsvarsbygg

Nytt bygg for velferd, idrett og sykestue skal stå klar i 2022 på Evenes flystasjon

Ny stor kontrakt er signert med Consto Nord i forbindelse med oppbyggingen av Evenes flystasjon. Flerbruksbygget skal sørge for at velferden og personellets trivsel blir ivaretatt i tjenesten.

Consto Nord AS har inngått sin andre store kontrakt med Forsvarsbygg på Evenes. Totalentreprisen har en verdi på vel 175,4 millioner kroner inkl mva.

Viktige fasiliteter for personellet kommer på plass

– For personellet ved 133 luftving er det veldig gledelig at vi nå skriver kontrakt og starter byggingen av dette bygget som vil omfatte store deler av baseskvadronen vår. Foruten gode bo-muligheter og messe er kanskje velferd‐ og idrettsbygget det viktigste anlegget for personellets trivsel på basen, og dermed også viktig i rekrutteringen av nytt personell til Evenes. I tillegg vil det gi våre vernepliktige soldater etterlengtede fasiliteter og tjenester, noe vi har manglet til nå, sier sjef for 133 luftving på Evenes, oberst Eirik Guldvog.

Videreutvikling av flystasjon

En ny milepæl for utviklingen av nye Evenes flystasjon nås med byggingen av velferd- og idrettsbygg, samt sykestue, for Forsvaret.

– Å bygge kampkraft, gjennom gode velferdstilbud, og vise at Forsvarsbygg gjennomfører oppdrag med nøkterne og bærekraftige løsninger er et av våre viktigste samfunnsoppdrag, sier utbyggingssjef for Evenes, John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg. Jeg støtter også sjef 133 luftving om at dette tiltaket er særdeles kjærkomment for alle ansatte og vernepliktige på Evenes flystasjon.

Byggekontrakten har følgende innhold:

Det skal etableres to bygg som henger sammen med et mellombygg, for å gi mest mulig effektiv drift.
Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av nye bygg.

Velferd- og idrettsbygg: Kantine, kontorer (ledelse baseskvadron, støtte og tillitsmannsapparat), transporttjeneste, velferd, undervisning, prest/livssyn og idrett.

Sykestue: Skal huse blant annet leger, sykepleiere, tannlege, bedriftshelsetjeneste og sengerom.

Totalt brutto areal: ca. 5.700 m2

Byggene skal være klart til å ta i bruk tidlig høst 2022.

Totalentreprise på vel 175,4 millioner inkl. mva.

 

  • Publisert: 2. desember 2020
  • Kategorier: Nyheter