Gå til innhold

Consto inngår forprosjektavtale

Consto har inngått en samspillsavtale med KMC Properties om et forprosjekt for utvikling av BEWI sin nye emballasje-hub for produksjon av emballasje til sjømatnæringen.

Emballasje-huben er planlagt etablert på Jøsnøya i Hitra kommune.

Den nye fabrikken vil bli BEWIs mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser, og i tillegg ha fasiliteter for å betjene et stadig økende volum av gjenbrukskasser og gjenbrukspaller. Fabrikken vil også være en lager- og logistikkhub for konsernets leveranse av andre typer emballasjeprodukter til oppdrettsindustrien.

Planen er at den nye fabrikken skal stå klar i løpet av 2022-2023 og satsingen vil medføre opp mot et tjuetalls nye arbeidsplasser på øya. BEWI har signert en foreløpig intensjonsavtale med KMC Properties ASA, som eier tomten det skal bygges på og som også vil eie fabrikkbygningen.
De tre partene har nå startet innledende samspillsfase der detaljene til emballasjehuben skal planlegges. Byggestart er planlagt til februar 2022.

– Vi ser fram til å samarbeide med to meget profesjonelle partnere i KMC Properties og BEWI om dette framtidsrettede anlegget, sier Jomar Grøtan, daglig leder i Consto Midt-Norge.

– Vi er ydmyke og stolte over å få muligheten til å ta del i utviklingen av det som blir en nye emballasje-hub på Hitra, sier Are-Magne Kregnes prosjektleder i Consto Midt-Norge.

Consto får ansvaret for å optimalisere layout og teknisk funksjonalitet for de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og maskiner, bygningskonstruksjon for maskiner, støttesystemer og kontorer, samt alt tekniske installasjoner for bygg.

Kjernen i den nye fabrikken er en effektiv produksjonslinje for fiskekasser av ekspandert polystyren (EPS). BEWI er i dag en av de største aktørene i Norge i dette markedet og har syv fabrikker i Norge, inkludert en nylig oppført fabrikk på Senja. Den nye fabrikken på Hitra vil i tillegg bli en testfasilitet for nye teknologier for fremstilling av produkter i EPS.

– Vi gleder oss til å invitere kundene våre med på dette utviklingsløpet, sier Stein Inge Liasjø, daglig leder for BEWI i Norge.

Investeringen i ny emballasjefabrikk på Hitra gjøres for å betjene dagens kunder og kontrakter, samt å posisjonere BEWI for fremtidige leveranser til oppdrettsnæringen.

– Oppdrettsnæringen er viktig for Norge og den er viktig for BEWI. Vi har tro på at næringen kommer til å fortsette å vokse fremover, fortsetter Liasjø.

Byggeprosjektet vil gi store lokale ringvirkninger i form av kjøp av varer og tjenester.

Kontaktpersoner:
Jomar Grøtan Daglig leder, Consto Midt-Norge 906 82 991
Are-Magne Kregnes Prosjektleder, Consto Midt-Norge 911 12 674

 

Consto Midt-Norge er en del av konsernet Consto, et av Norges ledende bygg- og anleggskonsern. Consto-konsernets datterselskaper driver sine virksomheter på Svalbard, i Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Konsernet har også byggevirksomhet i Sverige gjennom datterselskapet Consto AB. Konsernet har 1 000 ansatte i Norge og Sverige. Hovedkontor er i Tromsø.

BEWI er en internasjonal leverandør av emballasje, komponenter og isolasjonsløsninger. Selskapet har totalt 38 fabrikker i Europa som produserer råvarer, sluttprodukter eller gjenvinner materiale. Bærekraft er integrert i hele verdikjeden, fra produksjon av råvarer og sluttprodukter, til gjenvinning av brukt materiale til nye produkter. BEWI ASA er notert på Oslo Børs under symbolet BEWI.

KMC Properties er et børsnotert eiendomsselskap som spesialiserer seg på industri og logistikkeiendommer. Selskapet har en diversifisert portefølje av eiendommer i Norden og Nederland, samt et kontorbygg i Moskva. Eiendommene er strategisk plassert og har lange leieavtaler med solide leietakere. KMC Properties har en ambisiøs strategi for å utvide porteføljen gjennom videreutvikling av eksisterende eiendommer, samt M&A-initiativer.

  • Publisert: 5. oktober 2021
  • Kategorier: Nyheter